Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Avdalović  Miroslav  Elektroenergetika  2008-05-30 
Blagojević  Drago  Elektroenergetika  2008-05-30 
Nastić  Veljko  Elektroenergetika  2008-05-30 
Janjić  Nikola  Elektroenergetika  2008-06-09 
Krajišnik  Igor  Elektroenergetika  2008-06-09 
Šušnjević  Ðorđe  Elektroenergetika  2008-06-09 
Dragičević  Vladimir  Elektroenergetika  2008-06-10 
Jokić  Srđan  Elektroenergetika  2008-06-10 
Marilović  Danijela  Automatika i elektronika  2008-06-20 
Džino  Aleksandar  Elektroenergetika  2008-06-21 
Todorović  Željka  Elektroenergetika  2008-06-21 
Dabić  Ognjen  Automatika i elektronika  2008-07-03 
Marković  Nebojša  Automatika i elektronika  2008-10-03 
Rašević  Slađana  Automatika i elektronika  2008-10-03 
Urta  Momčilo  Automatika i elektronika  2008-10-03 
Čavarkapa  Nenad  Elektroenergetika  2008-10-06 
Koprivica  Zoran  Elektroenergetika  2008-10-06 
Milojević  Vladimir  Elektroenergetika  2008-10-06 
Skakavac  Bojan  Automatika i elektronika  2008-11-07 
Vujović  Nikola  Automatika i elektronika  2008-11-07 

Strana 7 od 29, 20 od ukupno 563 slogova, prikaz od sloga 121 do sloga 140