Članstvo u Udruženju

Učlanjenje članova Udruženja se vrši popunjavanjem pristupnog obrasca u elektronskoj formi ili odlukom Skupštine Udruženja. Elektronski pristupni obrazac mogu popuniti samo registrovani diplomci.

Članovi Udruženja mogu biti redovni, podupirući i počasni članovi.

Redovni članovi Udruženja mogu biti lica koja su završila dodiplomski ili postdiplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu, kao i druga lica koja se zalažu za ostvarivanje ciljeva Udruženja i koja prihvataju Statut Udruženja. Članovi Udruženja koji plaćaju godišnju članarinu su ujedno i članovi Skupštine Udruženja. Odluku o plaćanju i visini godišnje članarine donosi Skupština Udruženja. Redovni članovi Udruženja mogu se učlaniti u Udruženje popunjavanjem pristupnog obrasca u elektronskoj formi.

Podupirući članovi mogu biti pravna ili fizička lica koja doprinose ostvarivanju ciljeva Udruženja. Podupiruće članove imenuje Skupštine Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja.

Počasni članovi mogu biti lica koja su svojim radom i zalaganjem posebno doprinijela razvoju Udruženja i ostvarivanju njegovih ciljeva. Odluku o imenovanju počasnog člana donosi Skupština Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja.


Lista članova Udruženja

Učlani se