Alumni baza

Alumni baza podataka namijenjena je za održavanje veza između udruženja, fakulteta i diplomaca, evidenciju ažurnih kontakt podataka i evidenciju podataka o zaposlenjima diplomaca. Osnovni podaci o diplomcima su uneseni na osnovu službene evidencije fakulteta, a ostali podaci od strane registrovanih diplomaca.

U alumni bazi trenutno su evidentirani sljedeći podaci:
  • Ukupan broj diplomaca: 4264
  • Broj registrovanih diplomaca: 475
  • Ukupan broj poslova: 378
  • Broj aktivnih poslova: 237
Na osnovu podataka u alumni bazi moguće je:
  • održavanje stalne veze između alumni udruženja, diplomaca i fakulteta nakon diplomiranja,
  • uspostavljanje i održavanje međusobnih veza fakulteta, diplomaca i poslodavaca,
  • evidencija podataka o mogućnostima zaposlenja nakon diplomiranja,
  • računanje prosječnog vremena čekanja na zaposlenje nakon diplomiranja,
  • dobijanje povratnih informacija od diplomaca i njihovih poslodavaca u cilju unapređenja kvaliteta studijskih programa.
Najnoviji diplomci
Vuk Pandurević, Računarstvo i informatika, 2024-05-27
Đorđe Gluhović, Automatika i elektronika, 2024-05-17
Dragana Bilinac, Računarstvo i informatika, 2024-05-15
Željko Trifunović, Računarstvo i informatika, 2024-05-14
Marija Milanović, Računarstvo i informatika, 2024-05-13

Više informacija...
Najnoviji poslovi
Software Engineer, AtlantBH d.o.o, Sarajevo
Inženjer za procesne sisteme i komunikaciju , ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, Pale
Glavni inženjer za informacionu bezbjednost, MH "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje, Trebinje
Software Engineer, Singularity d.o.o, Istočno Sarajevo
Software Engineer, Comtrade 360, Sarajevo

Više informacija...
Oglasi za posao
Alumni obavještenja