O Udruženju

Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike (Udruženje) je dobrovoljna, neprofitna, nevladina organizacija čiji članovi mogu postati lica koja su završila dodiplomski ili postdiplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu, ali i druga lica, radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja. Udruženje je steklo status pravnog lica upisom u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 • uspostavljenje i održavanje veza Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu i njegovih diplomiranih studenata, magistara i doktora nauka,
 • povezivanje i unapređenje saradnje članova Udruženja,
 • očuvanje tradicije i ugleda Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu,
 • unapređenje saradnje Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu sa srodnim institucijama u BiH i svijetu, te sa privrednim subjektima i lokalnom zajednicom,
 • rad na unapređenju kvaliteta nastavno-naučnih aktivnosti na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu, u saradnji sa privrednim subjektima,
 • promocija elektronskog učenja i upotrebe inovativnih rješenja za unapređenje kvaliteta obrazovanja u obrazovnim institucijama,
 • unapređenje znanja, vještina i kompetencija članova Udruženja kroz projekte i aktivnosti cjeloživotnog učenja, radionice, seminare, okrugle stolove i konferencije,
 • promocija i afirmacija uloge obrazovanja i nauke u društvu,
 • unapređenje kvaliteta života građana BiH kroz obrazovne, naučne, razvojne, infrastrukturne, ekološke i projekte zaštite životne sredine,
 • izdavanje vodiča, brošura, mapa i drugih publikacija u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom,
 • rad na organizaciji radionica, seminara, okruglih stolova i konferencija u cilju ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja.


Statut Udruženja

Članstvo u Udruženju