Registracija
Opcija 1 Opcija 2
Registracija
Poziv za registraciju diplomaca

Registracijom na ovom portalu diplomci imaju mogućnost ažuriranja vlastitih kontakt podataka i podataka o zaposlenjima, kao i pregled sličnih podataka svojih kolega. Osim toga, moguća je lakša razmjena informacija između fakulteta i diplomaca, kao i međusobna komunikacija između svih registrovanih korisnika.

Registracija se vrši aktiviranjem korisničkog naloga koji je već kreiran na osnovu službene evidencije fakulteta ili kreiranjem novog korisničkog naloga koji treba da bude verifikovan od strane ovlaštene osobe. Na raspolaganju su sljedeće opcije registracije:

Opcija 1 - registracija unosom ličnih podataka
Opcija 2 - registracija unosom matičnog broja