Alumni info
Ukupan broj diplomaca: 4264
Broj registrovanih diplomaca: 475
Ukupan broj poslova: 378
Broj aktivnih poslova: 237
Novi diplomci
Vuk Pandurević, Računarstvo i informatika, 2024-05-27
Đorđe Gluhović, Automatika i elektronika, 2024-05-17
Dragana Bilinac, Računarstvo i informatika, 2024-05-15
Željko Trifunović, Računarstvo i informatika, 2024-05-14
Marija Milanović, Računarstvo i informatika, 2024-05-13

Više informacija...
Novi poslovi
Software Engineer, AtlantBH d.o.o, Sarajevo
Inženjer za procesne sisteme i komunikaciju , ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, Pale
Glavni inženjer za informacionu bezbjednost, MH "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje, Trebinje
Software Engineer, Singularity d.o.o, Istočno Sarajevo
Software Engineer, Comtrade 360, Sarajevo

Više informacija...