Alumni info
Ukupan broj diplomaca: 4061
Broj registrovanih diplomaca: 402
Ukupan broj poslova: 339
Broj aktivnih poslova: 204
Novi diplomci
Milovan Pecikoza, Elektroenergetika, 2019-07-19
Nikolina Tojčić, Automatika i elektronika, 2019-07-19
Ksenija Vujović, Računarstvo i informatika, 2019-07-19
Mirko Marković, Automatika i elektronika, 2019-07-18
Branislav Mitrović, Elektroenergetika, 2019-07-15

Više informacija...
Novi poslovi
Odgovorni inženjer za održavanje EE opreme, Alumina D.O.O., Zvornik
Samostalni inženjer za termoelektrane, MH "Elektroprivreda Republike Srpske" , Trebinje
Vodeći dispečer , "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo, Sarajevo
Stručni saradnik za održavanje borbenih MTS-a, Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo
Inzenjer saradnik za upravljanje prodajnim kanalima, Telekom Srpske - m:tel, Banja Luka

Više informacija...