Alumni info
Ukupan broj diplomaca: 4032
Broj registrovanih diplomaca: 395
Ukupan broj poslova: 336
Broj aktivnih poslova: 202
Novi diplomci
Dejan Govedarica, Elektroenergetika, 2018-06-27
Kristina Jerkić, Elektroenergetika, 2018-06-27
Dragoljub Milošević, Elektroenergetika, 2018-06-26
Maja Maravić, Računarstvo i informatika, 2018-06-15
Miljan Ratković, Elektroenergetika, 2018-06-15

Više informacija...
Novi poslovi
Vodeći dispečer , "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo, Sarajevo
Stručni saradnik za održavanje borbenih MTS-a, Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo
Inzenjer saradnik za upravljanje prodajnim kanalima, Telekom Srpske - m:tel, Banja Luka
Full stack developer, Lanaco d.o.o., Banja Luka
Asistent, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo

Više informacija...