Alumni info
Ukupan broj diplomaca: 4254
Broj registrovanih diplomaca: 474
Ukupan broj poslova: 376
Broj aktivnih poslova: 236
Novi diplomci
Nemanja Tanović, Računarstvo i informatika, 2024-03-01
Nikola Manjak, Automatika i elektronika, 2024-02-29
Marko Tomić, Računarstvo i informatika, 2024-02-16
Sonja Jovičić, Elektroenergetika, 2024-02-15
Vuk Gojković, Računarstvo i informatika, 2024-02-08

Više informacija...
Novi poslovi
Inženjer za procesne sisteme i komunikaciju , ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, Pale
Glavni inženjer za informacionu bezbjednost, MH "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje, Trebinje
Software Engineer, Singularity d.o.o, Istočno Sarajevo
Inženjer tehnološke pripreme, Kaldera company d.o.o., Laktaši
asistent, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo

Više informacija...