Uplata donacija

Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike (Udruženje) je dobrovoljna, neprofitna, nevladina organizacija čije aktivnosti se finansiraju iz zakonski predviđenih izvora finansiranja.

Prihodi Udruženja mogu biti:
  • prihodi od članarine,
  • dobrovoljni prilozi i pokloni javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste,
  • državne subvencije ili ugovor sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i stranim,
  • prihod od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda,
  • prihod stečen kroz ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Udruženja, kako je određeno Statutom Udruženja.

Ukoliko želite da kao pravno ili fizičko lice finansijski pomognete rad Udruženja, to možete učiniti na jedan od sljedećih načina:

  • uplatom donacije na KM račun 5620128126222049, NLB Banka a.d. Banja Luka,
  • uplatom donacije na devizni račun (Instrukcija za devizne uplate),
  • uplatom donacije na PayPal nalog alumni@etf.ues.rs.ba,
  • donacijom opreme koja se može iskoristiti za realizaciju aktivnosti i ciljeva Udruženja,
  • uključivanjem Udruženja u projekte i aktivnosti koji su u skladu sa ciljevima i djelatnostima Udruženja.