Mapa poslova

Klikom na marker prikazuju se detalji posla. Za prijavljene korisnike prikazuje se i ime osobe.

Napomena: prikazuju se samo trenutno aktivni poslovi.