Uplata članarine

Godišnja članarina se uplaćuje na žiro račun Udruženja najkasnije do 1. marta za tekuću godinu. Za nove članove Skupštine uplata se vrši u roku od 30 dana od učlanjenja.

Instrukcije za uplatu članarine za 2024. godinu:

  • Primalac: Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike
  • Svrha: Članarina za 2024. godinu
  • Žiro-račun: 5620128126222049, NLB Banka a.d. Banja Luka
  • Iznos: 20 KM