Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Vuković  Danka  Elektroenergetika  2005-07-05 
Mandić  Nebojša  Elektroenergetika  2005-10-01 
Pržulj  Dalibor  Elektroenergetika  2005-10-01 
Grujić  Goran  Elektroenergetika  2005-10-04 
Simović  Aleksandar  Elektroenergetika  2005-10-04 
Nosović  Predrag  Elektroenergetika  2005-11-15 
Milović  Budimir  Automatika i elektronika  2005-11-25 
Pušara  Vladimir  Automatika i elektronika  2005-12-08 
Ćeklić  Pero  Automatika i elektronika  2005-12-08 
Šarović  Brankica  Elektroenergetika  2005-12-30 
Govedarica  Ljubiša  Automatika i elektronika  2006-03-20 
Subotić  Branislav  Automatika i elektronika  2006-03-20 
Stanić  Branislav  Elektroenergetika  2006-04-25 
Bogdanović  Dušanka  Elektroenergetika  2006-05-26 
Marković  Rodoljub  Elektroenergetika  2006-05-26 
Šućur  Mirjana  Elektroenergetika  2006-05-26 
Džindo  Slaven  Elektroenergetika  2006-07-08 
Maksimović  Mirjana  Automatika i elektronika  2006-09-20 
Džida  Danijel  Elektroenergetika  2006-09-22 
Bunjevački  Jovan  Automatika i elektronika  2006-10-04 

Strana 4 od 30, 20 od ukupno 583 slogova, prikaz od sloga 61 do sloga 80