Ðorđe Šušnjević
Ime Ðorđe  
Prezime Šušnjević
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 2008-06-09