Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Dželetović  Jovan  Automatika i elektronika  2007-10-18 
Džida  Danijel  Elektroenergetika  2006-09-22 
Džindo  Slaven  Elektroenergetika  2006-07-08 
Džino  Bojan  Računarstvo i informatika  2012-11-17 
Džino  Aleksandar  Elektroenergetika  2008-06-21 
Đokić  Nataša  Automatika i elektronika  2014-12-29 
Đukanović  Mirko  Automatika i elektronika  2019-11-29 
Đukić  Sanja  Računarstvo i informatika  2016-10-26 
Đurđić  Janko  Računarstvo i informatika  2011-12-14 
Ðerić  Jadranka  Elektroenergetika  2011-03-31 
Ðogo  Ðorđe  Elektroenergetika  2009-06-06 
Ðokanović  Zdravko  Automatika i elektronika  1996-03-15 
Ðokić  Vladimir  Automatika i elektronika  2008-12-15 
Ðorđić  Siniša  Računarstvo i informatika  2010-11-23 
Ðurđevac  Dušan  Automatika i elektronika  2007-12-05 
Ðurica  Miljan  Elektroenergetika  2009-03-07 
Elez  Veseljko  Telekomunikacije  1998-10-12 
Elez  Slobodan  Elektroenergetika  2014-09-29 
Elez  Radenka  Elektroenergetika  2015-09-28 
Erceg  Aleksandar  Elektroenergetika  2009-06-18 

Strana 7 od 30, 20 od ukupno 583 slogova, prikaz od sloga 121 do sloga 140