Bojan Skakavac
Ime Bojan  
Prezime Skakavac
Studijski program Automatika i elektronika  
Datum diplomiranja 2008-11-07  
Poslovi diplomca
# Radno mjesto Institucija Grad/mjesto institucije  
1 Stručni saradnik za RTV i emitovanje programa Ministarstvo komunikacija i transporta BiH Sarajevo
2 Stručni saradnik za pripremu podataka i tabela Agencija za statistiku BiH Sarajevo
3 Pripravnik Ministarstvo komunikacija i transporta BiH Sarajevo
4 Voditelj odjela procesne automatike- pripravnik Sarajevski kiseljak d.o.o. Kiseljak