Posao - Voditelj odjela procesne automatike- pripravnik
Diplomac Bojan Skakavac  
Radno mjesto Voditelj odjela procesne automatike- pripravnik  
Grana/Djelatnost Prehrambena industrija  
Institucija Sarajevski kiseljak d.o.o.  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Kiseljak  
Web adresa institucije www.sarajevski-kiseljak.com