Aktivni poslovi
Radno mjesto Institucija Grad/mjesto institucije  
Rukovodilac sluzbe za odrzavanje MRT i PN Elektroprenos BiH, Operativno podrucje Sarajevo-Terenska jedinica Visegrad  Visegrad 
Rukovodilac tehničke službe ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina  Bijeljina 
Rukovodilac tehničkog sektora Segment d.o.o  Trebinje 
Samostalni dispečer MH "Elektroprivreda Republike Srpske"   Trebinje 
Samostalni inženjer za planiranje, razvoj i investicije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka  Banja Luka 
Samostalni inženjer za termoelektrane MH "Elektroprivreda Republike Srpske"   Trebinje 
Samostalni projektant u odjelu za hidroenergetska postrojenja Energoinvest d.d.  Sarajevo 
Saradnik u nastavi Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci  Banja Luka 
Saradnik za analizu prodaje Telekom Srpske - m:tel  Banja Luka 
Saradnik za razvoj korisničkih softvera za mjerne i test uređaje KV Team d.o.o.  Sarajevo 
Sarajevo Elektrotehnicki fakultet  Istocno Sarajevo 
Šef odsjeka za informatiku, komunikacije i bezbjednost informatičkih sistema Državna Agencija za istrage i zaštitu - SIPA  Istočno Sarajevo 
Šef odsjeka za računarske komunikacije Agencija za policijsku podršku  Sarajevo 
Šef odsjeka za razvoj projekata i saradnju sa međunarodnim institucijama Agencija za identifikaciona dokumenta evidenciju i razmjenu podataka BiH  Banja Luka  
Šef odsjeka za tehničke industrijske proizvode u oblasti elektrotehnike Agencija za nadzor nad tržištem BiH  Istočno Sarajevo 
Šef Operativno-komunikacijskog centra BIH-112 Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine  Sarajevo 
Sef Sluzbe za podrsku i analizu prodaje Telekom Srpske - m:tel  Banja Luka 
Sektor za proizvodnju i elektroodržavanje "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad  Višegrad 
Senior Android Developer Asseco  Banja Luka 
Senior Software Engineer Braendler Engineering  Beograd 

Strana 7 od 11, 20 od ukupno 204 slogova, prikaz od sloga 121 do sloga 140