Aktivni poslovi
Radno mjesto Institucija Grad/mjesto institucije  
Inženjer saradnik za eksploataciju i održavanje IN sistema za poslovne korisnike Telekom Srpske - m:tel  Banja Luka 
Inženjer saradnik za podršku elektronskom poslovanju Mtel d.o.o.  Banja Luka 
Inzenjer saradnik za upravljanje prodajnim kanalima Telekom Srpske - m:tel  Banja Luka 
Inženjer softvera Institut RT-RK d.o.o.  Banja Luka 
Inženjer u elektro-održavanju Orao a.d.  Bijeljina 
Inženjer u elektroodržavanju "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad  Višegrad 
Inženjer u Tehničkoj pripremi Gross doo Gradiška rudnik olova i cinka Srebrenica  Srebrenica 
Inženjer za automatiku u OJ Automatika Alumina D.O.O.  Zvornik 
Inženjer za elektroenergetska postrojenja MH "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje  Trebinje 
Inzenjer za operativno planiranje (aktivnosti dan unaprijed) NOS BiH - Nezavisni operator sistema u BiH  Sarajevo 
Inženjer za projektovanje informacionih sistema i aplikativnog softvera u Direkciji za upravljanje sistemom MH "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje  Trebinje 
Inženjer za relejnu zaštitu "Alumina" d.o.o.  Zvornik 
Inzenjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu NOS BiH - Nezavisni operator sistema u BiH  Sarajevo 
Inženjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu NOS BiH - Nezavisni operator sistema u BiH  Sarajevo 
Inženjer ze sistemski softver Saga RS  Banja Luka 
Inžinjer elektrotehnike Vatrosistemi d.o.o.  Sarajevo 
Inžinjer projektant Dvokut Pro d.o.o. Sarajvo  Sarajevo 
Inžinjer tehničkih sistema upravljanja Taurus d.o.o.  Fojnica 
Inžinjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu NOS BiH  Sarajevo 
Istrazivac Ipsos Observer AB  Härnösand 

Strana 4 od 11, 20 od ukupno 204 slogova, prikaz od sloga 61 do sloga 80