Posao - Inzenjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu
Radno mjesto Inzenjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu  
Grana/Djelatnost Energetika  
Institucija NOS BiH - Nezavisni operator sistema u BiH  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Sarajevo  
Web adresa institucije