Posao - Inženjer u elektroodržavanju
Radno mjesto Inženjer u elektroodržavanju  
Grana/Djelatnost Energetika  
Institucija "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Višegrad  
Web adresa institucije www.henadrini.com