Posao - Rukovodilac sluzbe za odrzavanje MRT i PN
Diplomac Dražan Krsmanović  
Radno mjesto Rukovodilac sluzbe za odrzavanje MRT i PN  
Grana/Djelatnost Energetika  
Institucija Elektroprenos BiH, Operativno podrucje Sarajevo-Terenska jedinica Visegrad  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Visegrad  
Web adresa institucije http://www.elprenosbih.ba/