Posao - Rukovodilac ekspolatacije i održavanja malih hidroelektrana i postrojenja
Diplomac Velibor Crnovčić  
Radno mjesto Rukovodilac ekspolatacije i održavanja malih hidroelektrana i postrojenja  
Grana/Djelatnost Energetika  
Institucija EHE d.o.o. Banja Luka - interEnergo/kelag company  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Banja Luka  
Web adresa institucije www.interenergo.si