Posao - Referent u Službi za investicije, upravljanje i nadzor
Radno mjesto Referent u Službi za investicije, upravljanje i nadzor  
Grana/Djelatnost Energetika  
Institucija ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Pale  
Web adresa institucije www.edbpale.com