Aktivni poslovi
Radno mjesto Institucija Grad/mjesto institucije  
Načelnik Odjeljenja za IKT MUPRS, CJB I.Sarajevo  Pale 
Mlađi stručni saradnik za razvoj i tehničku podršku KV Team  Sarajevo 
Koordinator URC-a Univerzitet u Istočnom Sarajevu - URC (Univerzitetski računarski centar)  Istočno Sarajevo/Lukavica 
Junior Software Developer KV Team d.o.o. / DV Power, Sweden  Sarajevo 
Junior Electrical Engineer CEG INTERNATIONAL  Doha 
Istrazivac Ipsos Observer AB  Härnösand 
Inžinjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu NOS BiH  Sarajevo 
Inžinjer za planiranje sistema NOSBiH  Sarajevo 
Inžinjer tehničkih sistema upravljanja Taurus d.o.o.  Fojnica 
Inžinjer projektant Dvokut Pro d.o.o. Sarajvo  Sarajevo 
Inžinjer elektrotehnike Vatrosistemi d.o.o.  Sarajevo 
Inženjer ze sistemski softver Saga RS  Banja Luka 
Inzenjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu NOS BiH - Nezavisni operator sistema u BiH  Sarajevo 
Inženjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu NOS BiH - Nezavisni operator sistema u BiH  Sarajevo 
Inženjer za relejnu zaštitu "Alumina" d.o.o.  Zvornik 
Inženjer za projektovanje informacionih sistema i aplikativnog softvera u Direkciji za upravljanje sistemom MH "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje  Trebinje 
Inzenjer za operativno planiranje (aktivnosti dan unaprijed) NOS BiH - Nezavisni operator sistema u BiH  Sarajevo 
Inženjer za elektroenergetska postrojenja MH "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje  Trebinje 
Inženjer za automatiku u OJ Automatika Alumina D.O.O.  Zvornik 
Inženjer u Tehničkoj pripremi Gross doo Gradiška rudnik olova i cinka Srebrenica  Srebrenica 

Strana 7 od 11, 20 od ukupno 207 slogova, prikaz od sloga 121 do sloga 140