Posao - OSS administrator
Radno mjesto OSS administrator  
Grana/Djelatnost Telekomunikacije  
Institucija Vip mobile d.o.o.  
Država Serbia  
Grad/mjesto institucije Beograd  
Web adresa institucije www.vipmobile.rs