Poslovi
Radno mjesto Institucija Grad/mjesto institucije  
Dispečer za elektroenergetska postrojenja JP "Komunalno" Brčko, d.o.o  Brčko 
Rukovodilac ekspolatacije i održavanja malih hidroelektrana i postrojenja EHE d.o.o. Banja Luka - interEnergo/kelag company  Banja Luka 
Distribution and measurement executive Philip MORRIS International   Sarajevo 
Strucni saradnik na poslovima razvoja elektronike KV Team Doo  Sarajevo 
Senior Android Developer Asseco  Banja Luka 
vodeci specijalist kupovine opreme za trafostanice i naftne pumpne stanice ’VELESSTROY’  Москва 
Stariji inženjer Schneider Electric DMS NS  Novi Sad 
Electrical Designer (Projektant) WSP GROUP  Toronto, ON 
Vodeći inženjer za projektovanje informacionih sistema i aplikativnog softvera u Direkciji za upravljanje sistemom MH "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje  Trebinje 
Inžinjer tehničkih sistema upravljanja Taurus d.o.o.  Fojnica 
Samostalni stručni saradnik za inostrane investicije i ekonomski razvoj Grad Trebinje - Gradska uprava  Trebinje 
Projektni Inzenjer za realizaciju izgradnje trafo stanica Energoinvest d.d.  Sarajevo 
Inženjer Galeb Internacional doo  Istočno Sarajevo 
Inzinjer Razvoja Hardware i software Bonira d.o.o.  Banja Luka 
Stručni saradnik na projektu: FP7 SENSEIVER NORTH Point Ltd.  Subotica 
Tehnički rukovodilac radne jedinice Teslić MH "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj  Doboj 
Inženjer u Tehničkoj pripremi Gross doo Gradiška rudnik olova i cinka Srebrenica  Srebrenica 
Elektro inženjer "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad  Višegrad 
Elektroinzenjer za pripremu elektroposlova na tehnoloskoj opremi ZP R i TE Gacko  Gacko 
Viši asistent Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu  Istočno Sarajevo 

Strana 8 od 19, 20 od ukupno 370 slogova, prikaz od sloga 141 do sloga 160