Posao - Viši stručni saradnik za programiranje i održavanje aplikacija
Diplomac Aleksandar Avlijaš  
Radno mjesto Viši stručni saradnik za programiranje i održavanje aplikacija  
Grana/Djelatnost Bankarstvo  
Institucija Centralna banka BiH  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Sarajevo  
Web adresa institucije www.cbbh.ba