Posao - Dispečer za elektroenergetska postrojenja
Diplomac Pero Ožegović  
Radno mjesto Dispečer za elektroenergetska postrojenja  
Grana/Djelatnost Energetika  
Institucija JP "Komunalno" Brčko, d.o.o  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Brčko  
Web adresa institucije http://www.komunalno.ba