Poslovi
Radno mjesto Institucija Grad/mjesto institucije  
Profesor informatike Gimnazija " Filip Višnjić " Bijeljina   Bijeljina 
Rukovodilac službe obračuna i naplate Elektrodistribucija Bartunac  Bratunac 
Profesor predmeta elektro struke Srednjoškolski centar Bratunac  Bratunac 
Upravnik poslovnice ZEDP Elektro Bijeljina RJ Bratunac  Bratunac/Srebrenica 
Dispečer za elektroenergetska postrojenja JP "Komunalno" Brčko, d.o.o  Brčko 
System Analyst Mott MacDonnald House  Croydon, Great Britain 
Projektant elektro faze Energotehnika d.o.o.  Doboj 
Tehnički rukovodilac radne jedinice Teslić MH "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj  Doboj 
Docent Saobraćajni fakultet Doboj, Univerzitet u Istočnom Sarajevu  Doboj 
Inženjer za EEP, Sekcija ETP Doboj Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj  Doboj 
Junior Electrical Engineer CEG INTERNATIONAL  Doha 
Projektant elektriktricnih instalacija Electrical Engineering  Ekeby 
Inžinjer tehničkih sistema upravljanja Taurus d.o.o.  Fojnica 
Elektroinzenjer za pripremu elektroposlova na tehnoloskoj opremi ZP R i TE Gacko  Gacko 
Inženjer elektro poslova RiTE Gacko  Gacko 
Inženjer pripreme elektroposlova ZP R i TE Gacko  Gacko 
Pomoćnik rukovodioca smijene za elektropostrojenja Rudnik i Termoelektrana Gacko  Gacko 
Embedded software engineer Tring d.o.o.  Gračanica 
Tehnički rukovodilac JKP " Kraljeva Gora "  Han Pijesak 
Istrazivac Ipsos Observer AB  Härnösand 

Strana 4 od 17, 20 od ukupno 339 slogova, prikaz od sloga 61 do sloga 80