Posao - Software Developer
Radno mjesto Software Developer  
Grana/Djelatnost Informatika  
Institucija Comtrade d.o.o.  
Država Serbia  
Grad/mjesto institucije Beograd  
Web adresa institucije www.comtrade.com