Aktivni poslovi
Radno mjesto Institucija Grad/mjesto institucije  
Software Developer Comtrade d.o.o.  Beograd 
Inženjer projektant visokonaponskih postrojenja Power Comm d.o.o  Beograd 
Rukovodilac tehničke službe ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina  Bijeljina 
Rukovodilac odjeljenja TIS ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina  Bijeljina 
Inženjer u elektro-održavanju Orao a.d.  Bijeljina 
Rukovodilac službe obračuna i naplate Elektrodistribucija Bartunac  Bratunac 
Profesor predmeta elektro struke Srednjoškolski centar Bratunac  Bratunac 
Upravnik poslovnice ZEDP Elektro Bijeljina RJ Bratunac  Bratunac/Srebrenica 
Docent Saobraćajni fakultet Doboj, Univerzitet u Istočnom Sarajevu  Doboj 
Junior Electrical Engineer CEG INTERNATIONAL  Doha 
Inžinjer tehničkih sistema upravljanja Taurus d.o.o.  Fojnica 
Elektroinzenjer za pripremu elektroposlova na tehnoloskoj opremi ZP R i TE Gacko  Gacko 
Inženjer elektro poslova RiTE Gacko  Gacko 
Inženjer pripreme elektroposlova ZP R i TE Gacko  Gacko 
Pomoćnik rukovodioca smijene za elektropostrojenja Rudnik i Termoelektrana Gacko  Gacko 
Tehnički rukovodilac JKP " Kraljeva Gora "  Han Pijesak 
Istrazivac Ipsos Observer AB  Härnösand 
Industrijska instrumentacija ibe Junuzović d.o.o  Ilidža 
Sistem inzenjer BS telecom solutions   Ilidža 
Viši asistent Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo  Istočno Novo sarajevo 

Strana 3 od 11, 20 od ukupno 204 slogova, prikaz od sloga 41 do sloga 60