Aktivni poslovi
Radno mjesto Institucija Grad/mjesto institucije  
Senior Software Engineer Braendler Engineering  Beograd 
Sistem inzenjer BS telecom solutions   Ilidža 
Junior Electrical Engineer CEG INTERNATIONAL  Doha 
Viši stručni saradnik za programiranje i održavanje aplikacija Centralna banka BiH  Sarajevo 
Assistant Sales Administrator Comtrade d.o.o.  Sarajevo 
Software Developer Comtrade d.o.o.  Beograd 
Šef odsjeka za informatiku, komunikacije i bezbjednost informatičkih sistema Državna Agencija za istrage i zaštitu - SIPA  Istočno Sarajevo 
Administrator Odsjeka Državna Agencija za istrage i zaštitu - SIPA  Istočno Sarajevo 
Sistem inžinjer za softver Državna Agencija za istrage i zaštitu - SIPA  Istočno Sarajevo 
Sistem inženjer za hardver i mreže Državna agencija za istrage i zaštitu-SIPA  Istočno Sarajevo 
Strucni saradnik za obradu i upravljanje informacijama Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost  Sarajevo/Hamdije Čemerlića 2 
Inžinjer projektant Dvokut Pro d.o.o. Sarajvo  Sarajevo 
Elektro inženjer tehnolog EFT Rudnik i termoelektrana "Stanari"  Stanari/Republika Srpska 
Rukovodilac ekspolatacije i održavanja malih hidroelektrana i postrojenja EHE d.o.o. Banja Luka - interEnergo/kelag company  Banja Luka 
Viši asistent Elekrotehnički fakultet Istočno Sarajevo  Istočno Sarajevo 
Upravnik RJ I.Sarajevo Elektrodistribucija a.d. Pale  Pale 
Referent za energetiku Elektrodistribucija a.d. Pale  Istočno Sarajevo 
Rukovodilac službe obračuna i naplate Elektrodistribucija Bartunac  Bratunac 
Referent za investicije Elektrodistribucija Pale  Istočno Sarajevo 
Projekt menadžer Elektroobnova d.o.o.  Banja Luka, Dragočaj 

Strana 2 od 11, 20 od ukupno 204 slogova, prikaz od sloga 21 do sloga 40