Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Kovač  Đorđe  Elektroenergetika  2016-03-15 
Milošević  Biljana  Elektroenergetika  2016-03-15 
Okuka  Miloš  Elektroenergetika  2016-03-15 
Ćorović  Igor  Elektroenergetika  2016-03-15 
Pandžić  Jovana  Računarstvo i informatika  2016-03-14 
Koprivica  Vladica  Računarstvo i informatika  2016-02-26 
Govedarica  Vladimir  Računarstvo i informatika  2016-02-12 
Samardžija  Milica  Računarstvo i informatika  2015-12-30 
Hršum  Vlastimir  Automatika i elektronika  2015-12-30 
Čabrilo  Duško  Elektroenergetika  2015-12-18 
Ninić  Svjetlana  Elektroenergetika  2015-12-18 
Stupar  Nebojša  Elektroenergetika  2015-12-18 
Trnčić  Igor  Računarstvo i informatika  2015-12-11 
Andrić  Dejan  Elektroenergetika  2015-11-24 
Pravdić  Marko  Automatika i elektronika  2015-11-20 
Novaković  Mladen  Elektroenergetika  2015-11-19 
Petković  Ljiljana  Elektroenergetika  2015-11-19 
Dostanić  Mladen  Elektroenergetika  2015-11-18 
Miovčić  Đorđe  Elektroenergetika  2015-11-18 
Popović  Bogdan  Elektroenergetika  2015-11-18 

Strana 7 od 205, 20 od ukupno 4081 slogova, prikaz od sloga 121 do sloga 140