Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Živanović  Danijela  Automatika i elektronika  2010-12-17 
Živanović  Darko  Elektroenergetika  2018-12-11 
Zubac  Slavko  Elektroenergetika  2012-07-20 

Strana 29 od 29, 3 od ukupno 563 slogova, prikaz od sloga 561 do sloga 563