Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Dabarčić  Brajan  Elektroenergetika  2018-05-18 
Nikolić  Miloš  Računarstvo i informatika  2018-05-23 
Štaka  Zorana  Računarstvo i informatika  2018-05-28 
Delić  Dragana  Elektroenergetika  2018-05-29 
Kezunović  Jovana  Elektroenergetika  2018-06-04 
Krljaš  Anđela  Elektroenergetika  2018-06-09 
Borovčanin  Goran  Elektroenergetika  2018-06-14 
Damjanović  Zdravko  Elektroenergetika  2018-06-14 
Jolović  Suzana  Elektroenergetika  2018-06-14 
Maravić  Maja  Računarstvo i informatika  2018-06-15 
Ratković  Miljan  Elektroenergetika  2018-06-15 
Milošević  Dragoljub  Elektroenergetika  2018-06-26 
Govedarica  Dejan  Elektroenergetika  2018-06-27 
Jerkić  Kristina  Elektroenergetika  2018-06-27 

Strana 27 od 27, 14 od ukupno 534 slogova, prikaz od sloga 521 do sloga 534