Kristina Jerkić
Ime Kristina  
Prezime Jerkić
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 2018-06-27