Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Tomić  Tomislav  Elektroindustrija  1968-11-22 
Anzulović  Božidar  Energetika  1968-12-27 
Talam  Džemila  Elektroindustrija  1969-01-13 
Šandor  Erih  Elektroindustrija  1969-01-13 
Cico  Džemaludin  Energetika  1969-03-05 
Kerić  Ratomir  Energetika  1969-03-08 
Džodžo  Lazo  Energetika  1969-03-14 
Kovačević  Dobro  Energetika  1969-03-14 
Kamhi  Moreno  Energetika  1969-03-21 
Hadžihasanović  Jasmina  Električna vuča  1969-03-25 
Čuraković  Ratko  Energetika  1969-04-25 
Paus  Mirko  Energetika  1969-04-25 
Mekić  Šaban  Energetika  1969-04-26 
Kljajo  Ante  Električna vuča  1969-05-26 
Šehu  Mensur  Automatika  1969-05-30 
Krzović  Besim  Električna vuča  1969-06-03 
Vrcelj  Amalija  Automatika  1969-06-05 
Tošović  Ljubomir  Automatika  1969-06-06 
Radović  Petar  Energetika  1969-06-11 
Kolak  Dušan  Električna vuča  1969-06-16 

Strana 5 od 175, 20 od ukupno 3498 slogova, prikaz od sloga 81 do sloga 100