Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Demirović  Enes  Automatika i elektronika  1992-03-04 
Elez  Željko  Automatika i elektronika  1992-03-04 
Rošić  Elsad  Automatika i elektronika  1992-03-04 
Tanović  Esad  Elektroenergetika  1992-03-12 
Ðurić  Igor  Automatika i elektronika  1992-03-13 
Taušan  Zlatko  Automatika i elektronika  1992-03-13 
Zahirović  Ramiz  Automatika i elektronika  1992-03-17 
Crnica  Vehab  Elektroenergetika  1992-03-18 
Hasanbegović  Jasna  Elektroenergetika  1992-03-20 
Krljanac  Dragana  Elektroenergetika  1992-03-20 
Peštek  Haris  Elektroenergetika  1992-03-20 
Bukarić  Aida  Automatika i elektronika  1992-03-20 
Mahmutović  Amna  Automatika i elektronika  1992-03-20 
Mujić  Majda  Elektroenergetika  1992-03-27 
Dedeić  Rasim  Automatika i elektronika  1992-03-27 
Skoko  Maksim  Automatika i elektronika  1992-04-28 
Tarailo  Željko  Automatika i elektronika  1992-04-28 
Vujadinovic  Zoran  Automatika i elektronika  1992-04-30 

Strana 175 od 175, 18 od ukupno 3498 slogova, prikaz od sloga 3481 do sloga 3498