Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Ajdinović  Šerifa  Automatika  1967-05-11 
Nikolić  Savo  Električne mašine  1967-05-13 
Kokot  Rade  Energetika  1967-05-19 
Muratović  Dževad  Automatika  1967-05-22 
Prokopljević  Dušan  Električne mašine  1967-05-29 
Ćilerdžić  Nihad  Električne mašine  1967-05-29 
Fazlibegović  Mejrema  Automatika  1967-05-30 
Vasiljević  Ivan  Električna vuča  1967-06-05 
Mulalić  Jusuf  Energetika  1967-06-09 
Moravski  Stanislav  Električni aparati  1967-06-13 
Damjanović  Slobodan  Energetika  1967-06-19 
Kadragić  Ferdo  Električne mašine  1967-06-22 
Lačević  Mensur  Energetika  1967-07-14 
Hajro  Muhamed  Električna vuča  1967-07-18 
Miličević  Zvonimir  Električna vuča  1967-07-18 
Šerbo  Hidajet  Električna vuča  1967-07-18 
Nikšić  Nusret  Energetika  1967-09-01 
Metikoš  Petar  Automatika  1967-09-01 
Babić  Tomaš  Energetika  1967-09-08 
Hajdarević  Šefket  Električna vuča  1967-09-09 

Strana 3 od 175, 20 od ukupno 3498 slogova, prikaz od sloga 41 do sloga 60