Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Petrić  Ognjen  Automatika i elektronika  2018-04-30 
Čajević  Mladena  Automatika i elektronika  2018-10-25 
Gujić  Dražen  Automatika i elektronika  2018-10-25 
Ristanović  Jovanka  Automatika i elektronika  2018-11-07 
Čajević  Momirka  Automatika i elektronika  2019-07-11 
Marković  Mirko  Automatika i elektronika  2019-07-18 
Tojčić  Nikolina  Automatika i elektronika  2019-07-19 
Mandić  Zorana  Automatika i elektronika  2019-10-03 
Đukanović  Mirko  Automatika i elektronika  2019-11-29 
Višnjevac  Velibor  Automatika i elektronika  2019-12-03 
Vučičević  Jovana  Automatika i elektronika  2019-12-12 
Višnjevac  Velibor  Automatika i elektronika  2019-12-25 
Abazović  Milica  Elektroenergetika  2009-06-26 
Adžić  Andrijana  Elektroenergetika  2008-12-20 
Andrić  Vladan  Elektroenergetika  2009-02-13 
Antić  Andrej  Elektroenergetika  2011-03-03 
Arnautović  Dejan  Elektroenergetika  2009-10-09 
Avdalović  Miroslav  Elektroenergetika  2008-05-30 
Aškraba  Zoran  Elektroenergetika  2010-10-25 
Bajić  Nada  Elektroenergetika  2004-05-22 

Strana 8 od 30, 20 od ukupno 583 slogova, prikaz od sloga 141 do sloga 160