Dragiša Jovović
Ime Dragiša  
Prezime Jovović
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 2009-06-18