Anđela Andrijašević
Ime Anđela  
Prezime Andrijašević
Studijski program Računarstvo i informatika  
Datum diplomiranja 2022-07-14