Momčilo Amović
Ime Momčilo  
Prezime Amović
Studijski program Računarska tehnika i informatika  
Datum diplomiranja 2020-12-14