Momčilo Amović
Ime Momčilo  
Prezime Amović
Studijski program Računarstvo i informatika  
Datum diplomiranja 2018-01-31