Radenka Elez
Ime Radenka  
Prezime Elez
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 2015-09-28