Ranka Aškraba
Ime Ranka  
Prezime Aškraba
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 2014-09-29