Esad Balić
Ime Esad  
Prezime Balić
Studijski program Telekomunikacije  
Datum diplomiranja 1988-04-18