Besim Bajraktarević
Ime Besim  
Prezime Bajraktarević
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 1977-10-18