Senadin Arapčić
Ime Senadin  
Prezime Arapčić
Studijski program Automatika i elektronika  
Datum diplomiranja 1981-10-26