Milena Antović
Ime Milena  
Prezime Antović
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 1977-11-14