Bosiljka Andžić
Ime Bosiljka  
Prezime Andžić
Studijski program Telekomunikacije  
Datum diplomiranja 1990-11-12