Adnan Šišić
Ime Adnan  
Prezime Šišić
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 1975-10-30